Home

Annette van der Swaluw is a passionate, highly sensitive artist. Through a growing awareness that she is part of creation, she feels more and more deeply connected to the animals, the plants and the universe. And with people. That as a human being she is just one of the mammalian species.

Artist statement

In her artworks she tries to show a glimpse of the beauty of creation. She is aware of the many abuses in the world. With her drawings she hopes to contribute to peace, joy and harmony. Colored pencil is her expertise and she likes to work with homemade walnut ink. Both are excellent for detailed and refined work. Her style is influenced by botanical art, Eastern and Western calligraphy and (Indian) miniature paintings.

Annette van der Swaluw is een gepassioneerde, hoog sensitieve kunstenaar. Door een groeiend bewustzijn dat ze een deel is van de schepping voelt ze een steeds diepere verbinding met de dieren, de planten en het heelal. En met mensen. Dat ze als mens één met de dieren is, gewoon een van de zoogdieren.

Kunstenaarsvisie

In haar kunstwerken streeft ze ernaar een vonkje van de schoonheid van de schepping te laten zien. Ze is zich bewust van de vele misstanden in de wereld. Via haar tekeningen hoopt ze bij te dragen aan rust, vreugde, en harmonie. Kleurpotlood is haar expertise en ze werkt graag met zelf bereidde walnootinkt. Beide lenen zich uitstekend om gedetailleerd en verfijnd te werken. Haar stijl is beïnvloed door botanische kunst, Oosterse en Westerse kalligrafie en (Indiase) miniaturen.